Opleidingen

Eerste Hulp (EHBO) omdat...
... u iemand toch goed wilt kunnen helpen als er eens iets misgaat? Want of u nu op een wankele ladder een appelboom in de tuin snoeit, of uw zoontje een flinke teug chloor neemt 

... als het misgaat wilt u toch weten hoe u moet handelen?

Daarom is het goed een cursus Eerste Hulp te volgen.

Opleidingscursus tot eerstehulpverlener:
Tijdens de cursus leert u wat u moet doen, maar ook wat u vooral moet laten. De cursus wordt gegeven door een arts en een instructeur Eerste Hulp. De nadruk ligt op de praktijk.
Om het oefenen zo 'echt' mogelijk te maken worden Lotusslachtoffers ingeschakeld.

Onderwerpen die behandeld worden tijden de cursus:

 • De vijf belangrijke punten bij het verlenen van eerste hulp
 • Stoornissen in het bewustzijn
 • Stoornissen van de ademhaling
 • Stilstand van de bloesomloop
 • Ernstige uitwendige bloedingen
 • Shock
 • Uitwendige wonden
 • Brandwonden
 • Kneuzing en verstuiking
 • Ontwrichting en botbreuken
 • Oogletsels
 • Vergiftiging
 • Elektriciteitsongevallen
 • Letsels door koude
 • Letsels door warmte
 • Vervoer over korte afstanden
 • Verband- en hulpmiddelen
 • Het menselijk lichaam
 • AED bedienen

De gehele cursus bestaat uit ongeveer 13 lessen van 2 uur.
De cursus wordt afgesloten met een examen. U moet hiervoor minstens 15 jaar oud zijn.
Het examen wordt onder toezicht van Het Oranje Kruis afgenomen door een examenteam, bestaande uit een arts, een instructeur Eerste Hulp en een Lotusslachtoffer. Het omvat een theoretisch en een praktisch gedeelte.

Het Diploma Eerste Hulp en AED is 2 jaar geldig en wordt telkens voor 2 jaar verlengd.
Inbegrepen is:
    1. Opleiding tot eerstehulpverlener (incl. reanimatie AED)
    2. Opleiding module verbandleer en kleine ongevallen
    3. Studieboeken
    4. Benodigd verbandpakket
    5. Examen
    6. Indien men slaagt, het officiële diploma eerstehulpverlener met de aantekening verbandleer en kleine ongevallen.